لیست محصولات این تولید کننده Fujitsu

 • Fujitsu fi-7160
  3,000,000 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-7160 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 80 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 60 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  3,000,000 تومان
  موجود
 • Fujitsu fi-7260
  4,780,000 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-7260 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x3 حجم مخزن ورودی کاغذ: 80 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 60 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  4,780,000 تومان
  موجود
 • Fujitsu fi-6770
  30,000,000 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-6770 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x3 حجم مخزن ورودی کاغذ: 200 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 90 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 90 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi...

  30,000,000 تومان
  موجود
 • Fujitsu fi-6670
  28,000,000 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-6670 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 200 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 90 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 90 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi...

  28,000,000 تومان
  موجود
 • Fujitsu fi-6750S
  11,320,000 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-6750S نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 200 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 72 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 72 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 8000 برگ...

  11,320,000 تومان
  موجود
 • Fujitsu fi-7180
  5,000,000 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-7180 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 80 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 80 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 80 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  5,000,000 تومان
  موجود
 • Fujitsu fi-7280
  7,300,000 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-7280 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x3 حجم مخزن ورودی کاغذ: 80 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 80 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 80 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  7,300,000 تومان
  موجود
 • Fujitsu fi-6110
  0 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-6110 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 20 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  0 تومان
  ناموجود
  خرید محصول