فیلتر محصولات

موجود بودن
وضعیت

رهگیری سفارش

کد امنیتی
نمایش 1 - 16 از 21 آیتم
 • Avision FB5000
  1,470,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  FB5000 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CIS سرعت اسکن سیاه و سفید: 10 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 10 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 2500 برگ نوع اتصال: USB2.0

  1,470,000 تومان
  موجود
 • Avision AV5400
  4,130,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  AV5400 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CIS حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 50 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 50 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  4,130,000 تومان
  موجود
 • Avision AV5100
  3,320,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل AV5100 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CIS حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 30 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 3000 برگ نوع اتصال: USB2.0

  3,320,000 تومان
  موجود
 • Kodak i3400
  19,200,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i3400 نوع کاربری (توصیه شده): اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر:  CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 90 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 90 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  19,200,000 تومان
  موجود
 • Avision AV8350
  6,000,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  AV8350 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCDx2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 50 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 23 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi...

  6,000,000 تومان
  موجود
 • Avision FB6280E
  3,260,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  FB6280E نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD سرعت اسکن سیاه و سفید: 13 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 13 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 3500 برگ نوع اتصال: USB2.0

  3,260,000 تومان
  موجود
 • Kodak i5200
  72,000,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i5200 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 750 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 140 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 140 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  72,000,000 تومان
  موجود
 • Kodak i5600
  158,000,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i5600 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 750 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 170 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 170 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  158,000,000 تومان
  موجود
 • Kodak i5850
  153,000,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i5850 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 750 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 210 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 210 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  153,000,000 تومان
  موجود
 • Kodak i4600
  53,200,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i4600 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 500 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 120 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 120 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  53,200,000 تومان
  موجود
 • Kodak i4200
  41,800,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i4200 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 500 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 100 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 100 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  41,800,000 تومان
  موجود
 • Kodak i3450
  20,000,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i3450 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 90 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 90 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  20,000,000 تومان
  موجود
 • Fujitsu fi-6770
  30,000,000 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-6770 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x3 حجم مخزن ورودی کاغذ: 200 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 90 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 90 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi...

  30,000,000 تومان
  موجود
 • Fujitsu fi-6670
  28,000,000 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-6670 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 200 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 90 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 90 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi...

  28,000,000 تومان
  موجود
 • Fujitsu fi-6750S
  11,320,000 تومان

  اسکنر فوجیتسو مدل  fi-6750S نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 200 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 72 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 72 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 8000 برگ...

  11,320,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice SC8016U
  7,680,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  SC8016U نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A3,A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 80 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 45 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 8000...

  7,680,000 تومان
  موجود