فیلتر محصولات

وضعیت

رهگیری سفارش

کد امنیتی
نمایش 1 - 16 از 27 آیتم
 • Avision MiWand 2L
  295,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  MiWand 2L نوع کاربری (توصیه شده): قابل حمل سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS سرعت اسکن سیاه و سفید: 100 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 37.5 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  900 dpi نوع اتصال: USB2.0

  295,000 تومان
  موجود
 • Avision AV620C2 Plus
  1,790,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  AV620C2 Plus نوع کاربری (توصیه شده): اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 20 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت...

  1,790,000 تومان
  موجود
 • Avision FB5000
  1,470,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  FB5000 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CIS سرعت اسکن سیاه و سفید: 10 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 10 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 2500 برگ نوع اتصال: USB2.0

  1,470,000 تومان
  موجود
 • Avision AV5400
  4,130,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  AV5400 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CIS حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 50 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 50 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  4,130,000 تومان
  موجود
 • Avision AV5100
  3,320,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل AV5100 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CIS حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 30 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 3000 برگ نوع اتصال: USB2.0

  3,320,000 تومان
  موجود
 • Avision MiWand 2 Wi-Fi
  395,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  MiWand 2 Wi-Fi نوع کاربری (توصیه شده): قابل حمل سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS سرعت اسکن سیاه و سفید: 100 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 37.5 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi نوع اتصال: USB2.0

  395,000 تومان
  موجود
 • Avision MiWand 2 Wi-Fi Pro
  510,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  MiWand 2 Wi-Fi Pro نوع کاربری (توصیه شده): قابل حمل سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS حجم مخزن ورودی کاغذ: 1 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 100 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 37.5 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi نوع اتصال: USB2.0

  510,000 تومان
  موجود
 • Avision AV5200
  3,900,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  AV5200 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CIS حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 30 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت...

  3,900,000 تومان
  موجود
 • Avision AV8350
  6,000,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  AV8350 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCDx2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 50 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 23 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi...

  6,000,000 تومان
  موجود
 • Avision AD250F
  2,560,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  AD250F نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x3 حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 80 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 80 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  2,560,000 تومان
  موجود
 • Avision AD240
  1,450,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل AD240 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 80 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 60 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه:...

  1,450,000 تومان
  موجود
 • Avision FB6280E
  3,260,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  FB6280E نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD سرعت اسکن سیاه و سفید: 13 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 13 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 3500 برگ نوع اتصال: USB2.0

  3,260,000 تومان
  موجود
 • Avision FB2280E
  1,180,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  FB2280E نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD سرعت اسکن سیاه و سفید: 15 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 15 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 2500 برگ نوع اتصال: USB2.0

  1,180,000 تومان
  موجود
 • Avision FB1000N
  255,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  FB1000N نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS سرعت اسکن سیاه و سفید: 7.5 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 5 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 2500 برگ نوع اتصال: USB2.0

  255,000 تومان
  موجود
 • Avision AV36
  570,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  AV36 نوع کاربری (توصیه شده): قابل حمل سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 5 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 5 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 100 برگ نوع اتصال: USB2.0

  570,000 تومان
  موجود
 • Avision AVA6 Plus
  480,000 تومان

  اسکنر ای ویژن مدل  AVA6 Plus نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A6 نوع اسکنر: CCD سرعت اسکن سیاه و سفید: 12 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 12 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 1000 برگ نوع اتصال: USB2.0

  480,000 تومان
  موجود