فیلتر محصولات

وضعیت

رهگیری سفارش

کد امنیتی
نمایش 1 - 16 از 19 آیتم
 • Plustek SmartOffice PS286 Plus
  850,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PS286 Plus نوع کاربری (توصیه شده): اداری-حرفه ای اسناد(دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 8 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi...

  850,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice PL204
  1,050,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PN2040 نوع کاربری (توصیه شده): اداری-حرفه ای اسناد(دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 9 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi...

  1,050,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice PS283
  800,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PS283 نوع کاربری (توصیه شده): اداری-حرفه ای اسناد(دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 5 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 1500 برگ نوع...

  800,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice PL1530
  1,720,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PL1530 نوع کاربری (توصیه شده): اداری-حرفه ای اسناد(دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 15 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 9 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi...

  1,720,000 تومان
  موجود
 • Plustek OpticSlim 2600
  210,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  OpticSlim 2600 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 500 برگ نوع اتصال: USB1.1

  210,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice PL2550
  1,470,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  PL2550 نوع کاربری (توصیه شده): اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 8 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  1,470,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice PS4080U
  1,280,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  PS4080U نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 40 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 40 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 4000 برگ...

  1,280,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice PS340S
  1,150,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  PS340S نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 40 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 40 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 3000 برگ نوع اتصال: USB2.0

  1,150,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice SC8016U
  7,680,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  SC8016U نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A3,A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 80 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 45 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 8000...

  7,680,000 تومان
  موجود
 • Plustek eScan A150
  2,080,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  eScan A150 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS  حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 15 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 4 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 1500 برگ...

  2,080,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice PS30D
  1,020,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PS30D نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ سرعت اسکن سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 18 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 3000 برگ نوع اتصال: USB2.0

  1,020,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice PL4080
  1,340,000 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PL4080 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CIS x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 40 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 40 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه:...

  1,340,000 تومان
  موجود
 • Plustek SmartOffice PS506U
  0 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  SmartOffice PS506U نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 50 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 45 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600...

  0 تومان
  ناموجود
  خرید محصول
 • Plustek OpticPro ST640
  0 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  OpticPro ST640 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  3200 dpi نوع اتصال: USB2.0

  0 تومان
  ناموجود
  خرید محصول
 • Plustek OpticPro A320
  0 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل  OpticPro A320 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD سرعت اسکن سیاه و سفید: 7 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 7 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1600 dpi ظرفیت اسکن روزانه: 2500 برگ نوع اتصال: USB2.0

  0 تومان
  ناموجود
  خرید محصول
 • Plustek SmartOffice PS386
  0 تومان

  اسکنر پلاس تک مدل SmartOffice PS386 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 50 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 20 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه:...

  0 تومان
  ناموجود
  خرید محصول