فیلتر محصولات

موجود بودن
وضعیت

رهگیری سفارش

کد امنیتی
نمایش 1 - 15 از 15 آیتم
 • 50x55mm Thermal Paper Roll
  12,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 5x5.5 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 50x55 میلی متر تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  12,000 تومان
  موجود
 • 25x50mm Thermal Label Roll
  14,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 5x2.5 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 50x25 میلی متر تعداد برچسب: 2000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  14,000 تومان
  موجود
 • 30x40mm Thermal Label Roll
  16,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 3x4 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 30x40 میلی متر تعداد ردیف: 3 ردیف تعداد برچسب: 3000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  16,000 تومان
  موجود
 • 34x51mm Thermal Label Roll
  20,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 3.4x5.1 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 34x51 میلی متر تعداد ردیف: 2 ردیف تعداد برچسب: 3000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  20,000 تومان
  موجود
 • 30x45mm Thermal Label Roll
  22,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 3x4.5 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 30x45 میلی متر تعداد ردیف: 2 ردیف تعداد برچسب: 4000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  22,000 تومان
  موجود
 • 21x31mm Thermal Label Roll
  18,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 3.1x2.1 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 31x21 میلی متر تعداد ردیف: 3 ردیف تعداد برچسب: 6000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  18,000 تومان
  موجود
 • 25x12mm Thermal Label Roll
  20,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 2.5x1.2 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 25x12 میلی متر تعداد ردیف: 4 ردیف تعداد برچسب: 10000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  20,000 تومان
  موجود
 • 30x18mm Thermal Label Roll
  18,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 3x1.8 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 30x18 میلی متر تعداد ردیف: 3 ردیف تعداد برچسب: 6000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  18,000 تومان
  موجود
 • 40x50mm Thermal Label Roll
  11,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 5x4 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 50x40 میلی متر تعداد ردیف: 1 ردیف تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  11,000 تومان
  موجود
 • 40x60mm Thermal Label Roll
  13,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 6x4 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 60x40 میلی متر تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  13,000 تومان
  موجود
 • 60x90mm Thermal Label Roll
  18,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 6x9 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 90x60 میلی متر تعداد ردیف: 1 ردیف تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  18,000 تومان
  موجود
 • 100x150mm Thermal Label Roll
  18,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 10x15 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 100x150 میلی متر تعداد ردیف: 1 ردیف تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  18,000 تومان
  موجود
 • 50x80mm Thermal Label Roll
  15,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 5x8 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 50x80 میلی متر تعداد ردیف: 1 ردیف تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  15,000 تومان
  موجود
 • 95x125mm Thermal Label Roll
  20,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 9.5x12.5 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 95x125 میلی متر تعداد ردیف: 1 ردیف تعداد برچسب: 500 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  20,000 تومان
  موجود
 • 100x50mm Thermal Label Roll
  19,000 تومان

  رول برچسب حرارتی 10x5 سانتی متر نوع برچسب: حرارتی-سفید سایز برچسب: 100x50 میلی متر تعداد ردیف: 1 ردیف تعداد برچسب: 1000 عدد دستگاه های سازگار: لیبل پرینتر

  19,000 تومان
  موجود